Τμήμα βυζαντινής μουσικής- Κοπή βασιλόπιτας

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, κόπηκε βασιλόπιτα στο τμήμα βυζαντινής μουσικής.

Τυχερός ήταν ο κ. Σίμος Παντελόγλου.

Επισκέψεις: 0