Κατηχητικό Σχολείο

Κατηχήτρια: Ρέβη Αγγελική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

6:30μ.μ.-8:00μ.μ. Υπεύθυνη: Ρέβη Αγγελική (παιδιά)

 

Views: 1