Παραδοσιακοί Χοροί

Δασκάλα: Αρνίδη Ειρήνη                                               

ΠΕΜΠΤΗ

11:00π.μ.-12:00 Υπεύθυνη:  Κρύψη Τριανταφυλλιά

             

Δάσκαλος: Κουμής Νικόλαος                                                        

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

3:30 μ. μ. – 4:30 μ. μ. Υπεύθυνος: Αμέντας Γεώργιος

4:30 μ. μ.– 5:30 μ. μ. Υπεύθυνη: Παπανικολάκη Αυγούστα

5:30 μ. μ.-  6:30 μ. μ. Υπεύθυνη: Κουτσουλιά Ευαγγελία

 

Δασκάλα: Αρνίδη Ειρήνη                                              

ΣΑΒΒΑΤΟ

11:00π.μ.- 12:00 Υπεύθυνη: Μαυρονικόλα Ελένη

12:00  – 1:00 μ. μ. Υπεύθυνη:  Κρύψη Τριανταφυλλιά

1:00 μ.μ.-2:00π.μ. Υπεύθυνη: Χούλη Χρυσάνθη

 

Δάσκαλος: Κουμής Νικόλαος 

ΣΑΒΒΑΤΟ

2:00μ.μ.-3:00μ.μ. Υπεύθυνη:  Κρύψη Τριανταφυλλιά

 

Δάσκαλος: Παναγιωτίδης Γεώργιος                                         

 ΣΑΒΒΑΤΟ                            

3:00μ.μ.- 4:00μ.μ. Υπεύθυνη: Χούλη Χρυσάνθη

4:00μ.μ.-5:00μ.μ. Υπεύθυνος: Γαλίτη Παναγιώτα

5:00μ.μ.-6:00μ.μ. Υπεύθυνη: Μαμμούς Άννα

6:00μ.μ.-7:00μ.μ. Υπεύθυνη: Μαμμούς Άννα

 

Δάσκαλος: Κουμής Νικόλαος                                    

ΚΥΡΙΑΚΗ

6:00μ.μ.-7:00μ.μ. Υπεύθυνη: Ψαράκη Ελένη

7:00μ.μ.-8:00μ.μ. Υπεύθυνη: Ψαράκη Ελένη

Views: 4