Χοροκίνηση

Δασκάλα: Χριστοπούλου Χριστίνα

ΔΕΥΤΕΡΑ

4:00μ. μ.– 5:00 μ.μ. Υπεύθυνη: Μαυρονικόλα Ελένη

5:00 μ. μ.– 6:00μ.μ. Υπεύθυνη: Μαμμούς Άννα

6:00μ.μ.– 7:00μ.μ.   Υπεύθυνη: Τζούμα Ευαγγελία

 

ΠΕΜΠΤΗ 

4:00 μ.μ.-5:00 μ.μ.   Υπεύθυνη: Τουμπανάκη Ελευθερία

5:00μ.μ.-6:00μ.μ.     Υπεύθυνη: Χούλη Χρυσάνθη

6:00μ. μ.-7:00μ.μ.    Υπεύθυνη: Τζούμα Ευαγγελία

Visits: 20