Γυμναστική

ΤΡΙΤΗ

Γυμνάστρια: Σγουραλή Χρυσαυγή - Παναγιώτα

ΤΡΙΤΗ  8:30 π. μ. - 9:30 π. μ. Υπεύθυνη: Ψαραδάκη Μαρία (γυναίκες)

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

Γυμνάστρια: Μαμμούς Άννα

ΣΑΒΒΑΤΟ : 9:00 π. μ. - 10:00 π. μ. Υπεύθυνη: Ψαραδάκη Μαρία (γυναίκες)

Views: 23