Πολιτιστικά Εργαστήρια

Ο Σύλλογος αριθμεί 300 τακτικά μέλη και 300 επιμορφούμενα και λειτουργούν σ’ αυτόν τα εξής επιμορφωτικά εργαστήρια:

  • Δεκατέσσερα (14) εργαστήρια ελληνικών παραδοσιακών χορών με δασκάλους το Γιώργο Παναγιωτίδη,  το Νίκο Κουμή και την Ειρήνη Αρνίδη.
  • Τρία  (3) εργαστήρια ζωγραφικής με δασκάλα την Τώνια Λαδάκη.
  • Ένα (1) εργαστήριο κεντήματος χεριού με δασκάλα τη Χριστίνα Μαυρονικόλα.
  • Έξι (6) εργαστήρια χοροκίνησης με δασκάλα τη Χριστίνα Χριστοπούλου.
  • Δύο (2) τμήματα κατηχητικού σχολείου με κατηχήτρια την Αγγελική Ρέβη.
  • Δύο(2) τμήματα γυμναστικής με γυμνάστρια την Άννα Μαμμούς.
  • Χορωδία ενηλίκων υπό τη διεύθυνση του κ. Στέλιου Παντελογιάννη.

Views: 58