Καλά κούλουμα!

Ιστορίες μέσα από ένα σακί πηλό … από ευτυχισμένους ανθρώπους της λάσπης!

Σήμερα είχαμε και face painting …

Hits: 90