Εκπαιδευτές- Υπεύθυνοι-Κεραμική – Πηλογλυπτική

Κεραμική – Πηλογλυπτική – Εκπαιδεύτρια: Μουζήθρα Αγγελική


ΠΕΜΠΤΗ
4:00μ.μ – 5:00 μ.μ. Υπεύθυνη: Πουλιανίτη Χριστίνα (νήπια-παιδιά)
5:30 μ.μ.- 7:00 μ.μ. Υπεύθυνη: Πουλιανίτη Χριστίνα (ενήλικες)

Views: 3