Κατηχητικό Σχολείο

Κατηχήτρια: Ρέβη Αγγελική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

 6:30μ.μ.-8:00μ.μ. Υπεύθυνη: Ρέβη Αγγελική

 8:00μ.μ.-9:00μ.μ. Υπεύθυνη: Ρέβη Αγγελική