Διοικητικο Συμβουλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Πρόεδρος:               Αμπελιώτης Λουκάς

Α΄ Αντιπρόεδρος:    Ρέβη Αγγελική (Τομέας κοινωνικών θεμάτων)

Β΄ Αντιπρόεδρος:    Νεαμονίτου Πιπίτσα (Τομέας οργάνωσης εκδρομών)

Γ΄ Αντιπρόεδρος:    Πούλος Παντελής ( Έφορος Πνευματικού Κέντρου)

Γενική-Ειδική Γραμματέας:             Τουμπανάκη Ελευθερία

Ταμίας:                                             Μαυρονικόλα Ελένη

Έφοροι παραδοσιακών φορεσιών:   Μαυρονικόλα Ελένη-Μαμμούς Άννα

Μέλη και Έφοροι πολιτιστικών εργαστηρίων:   Μαυρονικόλα Ελένη

                                                                             Κρύψη Τριανταφυλλιά

                                                                             Ρέβη Αγγελική

                                                                             Τζούμα Ευαγγελία

                                                                              Μαμμούς Άννα

                                                                              Χούλη Χρυσάνθη

                                                                             Τουμπανάκη Ελευθερία

                                                                              Ψαράκη Ελένη

                                                                              Αμέντας Γεώργιος

                                                                              Γαλίτη Παναγιώτα

                                                                              Κουτσουλιά Ευαγγελία

                                                                             Παπανικολάκη Αυγούστα

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Καλογεράκη Σοφία

                                        Μοσχούρης Γεώργιος

                                        Προκοπίου Σάββας